İstanbul Galata Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Kamu Yönetim

Yönetici
Yönetici
Katılım
23 Ocak 2023
Mesajlar
88
Tepki
2
Puan
8
Konum
izmir

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI


Üniversitemiz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
İlan Takvimi
Duyuru Başlama Tarihi : 26.04.2024
Son Başvuru Tarihi : 10.05.2024
Ön Değerlendirme Tarihi : 15.05.2024
Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 17.05.2024
Sonuç Açıklama Tarihi : 22.05.2024

FAKÜLTEBÖLÜM/ PROGRAMARANAN ŞARTLARKADRO ÜNVANIKADRO SAYISI
Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiYazılım Mühendiliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilşim Sistemleri veya Teknolojileri veya Yapay Zeka Mühendisliği lanlarının birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların herhangi birinden en az tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.Araştırma Görevlisi1
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesiİşletmeİşletme alanında lisans ve Yüksek lisans mezunu olmak ve işletme alanında doktora yapıyor olmak.Araştırma Görevlisi1

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in ilgili Puan türünden en az 70 puan almış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı almış olmak gerekir.
3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin Yükseköğretim Kurulu kararıyla 4’lük ya da 5’lik
Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları esas alınacaktır.

İSTENEN BELGELER
1-Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (kadro ünvanı ve
aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli, olması ve müracaat esnasında verilecek
olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık
Rıza Metnini imzalayarak vermeleri gerekmektedir.)
2-YÖK Formatlı veya Kişisel Öz Geçmiş,
3-Nüfus Cüzdanı Sureti,
4-Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
5-e-Devlet kapısından alınan ikametgâh belgesi,
6-Yabancı dil sınav belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.),
7-ALES belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.),
8-Öğrenim belgeleri e-Devlet kapısından alınmış kare kodlu, (Lisans / Yüksek Lisans)
diplomaları ve lisans transkript (not dökümü belgesi),
9-Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.
10-Yüksek Lisans mezuniyet belgesi, (varsa Doktora öğrenci belgesi)
11-Yüksek lisans, diploma veya öğrenci belgesi veya not dökümünde tezli olduğu belirtilmemişse; tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.
12-Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belge.
13-e-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı
Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.) e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir.
Başvuruların, Personel Daire Başkanlığı’na elden şahsen yapılması gerekmektedir.
Başvuru süresi içinde başvuru yapılmayan, eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Personel Daire Başkanlığı tarafından evrakların
tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. Postayla veya elektronik ortamda yapılan
başvurular dikkate alınmayacaktır.
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde
adresinden duyurulacaktır
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Benzer konular

Üst