Engelli̇ Aylığı Nedi̇r? Ki̇mler Faydalanabi̇li̇r?

emir

Üye
Katılım
21 Mar 2023
Mesajlar
61
Tepki
0
Puan
6

2022 Sayılı 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK
BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN kapsamında verilen Engelli Aylığı Nedir?

Yaşlı aylığı; 65 yaşını doldurmuş olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılmayan veya yaptırılmayan, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık almayan, yurt içi-yurt dışı ayrımı yapılmaksızın sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2021 yılı için 852,53 TL) az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.
2022 Sayılı Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır. Muhtaçlık değerlendirmesi kapsamında; hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları ile nafaka yükümlülüğü dikkate alınır.
TC kimlik numarası bulunan kimlik belgesi dışında herhangi bir belge gerekmemektedir. Vatandaş kimliği ile başvuruda bulunabilir. Başvuru formu doldurularak başvuru yapılır.
5 çeşit aylık bağlanmaktadır. Yaşlı aylığı, %40-69 Arası engelli aylığı, % 70 ve Üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis aylığı. Silikozis aylığı için yeni başvuru alınmamaktadır. Ancak silikozis aylığı almaktayken vefat eden vatandaşların yakınlarının devreden silikozis aylığı başvuruları kabul edilmektedir.

Yaşlılık Aylığı alan bir kişi Engelli Aylığından faydalanabilir mi?

Yaşlılık aylığından faydalanan kişi yetkili sağlık kuruluşundan %70 ve üzeri bir engel oranına sahip rapor aldığı takdirde engelli aylığından da faydalanabilir. %70 oranının altında ise sadece yaşlı aylığı bağlanabilir. 65 yaşından önce %40-69 arası engelli aylığı bağlananların aylığının ödenmesine devam olunur.


Engelli Aylığı alabilmek için sadece Engelli Raporu yeterli olur mu?

Hayır, yeterli değildir; aynı zamanda engellinin çalışmaması veya emekli olmaması, nafaka bağlanmamış veya bağlanabilecek durumda olmaması ve hane içinde kişi başına düşen gelirinin muhtaçlık sınırının altında olması gerekmektedir.


Engelli Aylığına başvuruda bulunurken gerekli olan evraklar nelerdir?
Yetkili hastaneden alınan engelliler için sağlık kurulu raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.) ve eğer kişi kendisi başvuruda bulunmuyorsa vesayet belgesi ya da vekâletname örneği.


18 Yaş altı Engelli Yakını Aylığı nedir?

Aynı hanede ikamet etmek şartıyla fiilen bakımını gerçekleştirdiği, 18 yaşından küçük ,özel gereksinim düzeyi en az hafif düzeyde olan veya %40 ve üzeri engelli olan yakını bulunanlara yapılan yardımdır.


Engelli Aylığı alan bir kişi Engelli Yakını Aylığı Maaşı alabilir mi?
%40-69 arası engelli aylığı alan kişi alabilir. Ancak %70 ve üzeri engelli olan kişi engelli yakını aylığı alamaz.

Engelli Aylığı (2022 Aylığı) Bağlanması:
2022 maaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) tarafından en az %40 ve üzeri engel oranı bulunan, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hiçbirine tabi olmayan ve muhtaçlığı ilgili SYDV'ler tarafından belgelenen 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen maddi bir haktır. Bu koşulları taşıyanlar bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yaparak 2022 sayılı yasa gereğince aylık bağlanmasını talep edebilirler. Başvuru sonrası gelir kriterleri değerlendirilir. Hanenin toplam gelirini(menkul-gayrimenkul), hanede ikamet eden kişi sayısına bölündüğünde net asgari ücretin üçte birini geçmemesine dikkat edilir. 2022 engelli maaşları aylık olarak verilmektedir. 2022 aylığında engelliler için engel oranına göre 2 kademe söz konusudur: %40 ila %69 arasında engel oranına sahip engelli maaşı ve %70 ve üzeri engel oranına sahip engelli maaşı. %70 ve üzeri engel oranına sahip engelliler %40 – %69 engel oranına sahip engellilere oranla daha yüksek aylık almaktadırlar. 
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar, isteğe bağlı prim ödeyenler, tarım sigortalısı ile birlikte kuruma prim ödeyenler engelli aylığı alamamaktadır.  

2021 yılında, Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen Engelli Aylığı 661 lira, Yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen Engelli Aylığı 991 lira olarak belirlendi.

ENGELLİ AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?​


%40-69 Engelli aylığı:
18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,
%40-%69 arası engelli olan,
%70 ve Üzeri Engelli Aylığı;
18 yaşından büyük olan,
%70 ve üzeri engelli olan,
Aylıktan faydalanmayacak kişiler arasında sayılmayan

Engelli Aylığı Hesaplara Ne Zaman Yatıyor?

  • Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü yatıyor.
  • Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü yatıyor.
  • Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü yatıyor.
  • Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü yatıyor.
  • Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü yatıyor.
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Üst